Homepage intro image

Partner in Benefits

Partner in Benefits kwam op ons pad tijdens de opstart van Mad IT. Bij Partner in Benefits waren ze op zoek naar een ontwikkelaar om een platform uit te werken die een grote brok complexe functionele requirements zou omkaderen.

Bij Mad IT waren we net op zoek naar een stevig project om ons in vast te bijten. “A match made in heaven” leek ons toen, en dat zou later ook blijken.

Bij Partner in Benefits zijn ze gespecialiseerd in de verzekeringstechnische benefits die een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemers.

Naast het uitvoeren van audits en controles bieden ze ook een dienstverlening aan om de verzekeraars correct aan te sturen op basis van een maandelijkse verwerking van personeelsgegevens.

Aanvankelijk werkte Partner in Benefits met bestaande software om controles en verwerking te doen.

Het werken met die software was echter tijdrovend, bracht een dure licentiekost met zich mee. Veranderingen waren lastig en het was moeilijk om bij te blijven in de steeds evoluerende wereld van de benefits.

Bij Partner in Benefits kwam al snel een gevoel naar boven dat dat beter moest kunnen. Hier kwam Mad IT in beeld. Na een intense functionele analyse kwam we inderdaad tot de conclusie dat het beter kon. We gingen dan ook aan de slag met de implementatie.

De initiële implementatie werd verdeeld in kleinere blokken, sprints genaamd.

Om de twee weken werd er werkende software opgeleverd en dat zorgde al snel voor vertrouwen tussen beide partijen. Er werd gretig getest en ook de feedback werd onmiddellijk verwerkt in de ontwikkelingscycli. Gaten in de originele analyse werden snel opgemerkt en opgevuld. Na een intense eerst ontwikkelingsperiode werd de eerste versie van MyBen versie opgeleverd.

Homepage intro image

Met die eerste versie kon Partner in Benefits onmiddellijk aan de slag en nieuwe klanten werden op het nieuwe platform behandeld.

Stelselmatig werd het platform dan ook verder uitgebreid, steeds verder bouwend op diezelfde fundering waar ze ook op de dag van vandaag nog op verder werken. Er volgde een security audit van partner Nviso. Het was belangrijk om klanten te kunnen verzekeren dat hun gegevens correct zouden behandeld worden en een externe partner was de beste manier om te garanderen. Naast enkele kleinere opmerkingen, die ook onmiddellijk behandeld werden, slaagde het platform met vlag en wimpel.

Homepage intro image

Dankzij de vruchtbare samenwerking, duurde het niet lang voor Partner in Benefits stof deed opwaaien in de sector, zowel bij klanten als verzekeraars.

Zo veel zelfs dat Partner in Benefits een formele partnership aanging met makelaar Vanbreda Risk & Benefits. In dit kader, werd uiteraard het platform ook terug grondig geanalyseerd. Die beproeving werd ook zonder problemen doorstaan met als gevolg dat Mad IT op vandaag nog altijd samenwerkt met Partner in Benefits en Vanbreda.